Δημοσίευση στο Συνέδριο MMAR 2022, με τίτλο: Loop-Closure Detection with 3D LiDAR Data for Extreme Viewpoint Changes

Η δημοσίευση “Loop-Closure Detection with 3D LiDAR Data for Extreme Viewpoint Changes” παρουσιάστηκε διαδικτυακά στο 2022 26th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), που πραγματοποιήθηκε στο Międzyzdroje της Πολωνίας στις 22-25 Αυγούστου 2022. Η έρευνα αυτή διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου AUTOPSY, που αφορά τη βελτίωση των αλγορίθμων SLAM που θα αναπτυχθούν στα ΜΕΑ.

Ένα δημόσιο σετ δεδομένων έχει επίσης δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://github.com/dalexiou48/cav_pr_dataset.

Η δημοσίευση είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ieeexplore.ieee.org/document/9874344.