Δημοσίευση στο συνέδριο ICUAS2023 με τίτλο: Visual Navigation based on Deep Semantic Cues for Real-Time Autonomous Power Line Inspection

Το International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS) 2023 πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία της Πολωνίας στις 06-09 Ιουνίου 2023, υπήρχε όμως και η δυνατότητα διαδικτυακής παρουσίασης. Το διεθνές συνέδριο ICUAS περιλαμβάνει εργασίες που σχετίζονται με την θεωρία και την εφαρμογή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε πληθώρα εφαρμογών. Η εργασία που παρουσιάστηκε, « Visual Navigation based on Deep Semantic Cues for Real-Time Autonomous Power Line Inspection», και διεξήχθη στα πλαίσια του έργου AUTOPSY, αφορά την σημασιολογική αυτόνομη πλοήγηση των ΜΕΑ χρησιμοποιώντας μεθόδους μηχανικής μάθησης στο σενάριο χρήσης της επιθεώρησης γραμμών μεταφοράς. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι σημασιολογικής κατάτμησης της εικόνας και στη συνέχεια εξάγονται οπτικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν τις απαραίτητες εντολές ταχύτητας για την 3Δ θέση και τον έλεγχο της περιστροφής του ΜΕΑ. Η αξιοπιστία της μεθόδου αξιολογείται σε πραγματικά σετ δεδομένων  και αποδεικνύουν την ακρίβεια στον υπολογισμό των εντολών ταχύτητας χρησιμοποιώντας οπτική πληροφορία. Η δημοσίευση είναι διαθέσιμη στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10155998.