Πρώτη δοκιμαστική πτήση του ΜΕΑ του AUTOPSY της TWI στις 21/10/2021.

Στην πρώτη δοκιμαστική πτήση του ΜΕΑ του AUTOPSY της TWI έγιναν τρεις δοκιμές σε περιορισμένο χώρο με σκοπό να ελεγθούν τα modes της πτήσης των ΜΕΑ. Στην πτήση αυτή τα αισθητήρια όργανα δεν ήταν τοποθετημένα στο ΜΕΑ για λόγους ασφαλείας.


Στην πρώτη δοκιμή, το ΜΕΑ βρισκόταν σε Stabilize mode, αιωρήθηκε για κάποια λεπτά σε ύψος 2-3 μέτρων και προσγειώθηκε ομαλά.
Στη δεύτερη δοκιμή, το mode ήταν AltHold. Το ΜΕΑ αιωρήθηκε για κάποια λεπτά σε ύψος 3-4 μέτρων και προσγειώθηκε ομαλά.
Στην τρίτη δοκιμή, το ΜΕΑ απογειώθηκε σε AltHold αιωρήθηκε για λίγο σε ύψος περίπου 2.5 μέτρων και στη συνέχεια προσγειώθηκε με τη χρήση του RTL mode.