Οι τρεις εταίροι του AUTOPSY συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη για την 1η Συνάντηση Ολομέλειας στις 11-12 Μαΐου 2022.

Οι εταίροι του AUTOPSY ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη για την 1η Συνάντηση Ολομέλειας στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, 11 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σχετικά με την πρόοδο κάθε Πακέτου Εργασίας και συζητήθηκε το σχέδιο μέχρι το τέλος του έργου. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μια χειροκίνητη δοκιμαστική πτήση των ΜΕΑ του έργου, χωρίς το πολυαισθητηριακό σύστημα.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας, οι τελικοί χρήστες δοκίμασαν το γραφικό περιβάλλον AUTOPSY, προκειμένου να παράσχουν ανατροφοδότηση για την εμπειρία χρήσης του.

Επίσης, διεξήχθη μια χειροκίνητη πτήση συλλογής δεδομένων κοντά στα Βασιλικά Θέρμης με το ΜΕΑ του ΕΚΕΤΑ εξοπλισμένο με τους αισθητήρες του. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σχετίζονται με τα σενάρια χρήσης των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των ηλιακών συλλεκτών.