Δεύτερη δοκιμαστική πτήση του ΜΕΑ της TWI στις εγκαταστάσεις της ΔΚΚ από την TWI και την ΔΚΚ στις 11/10/2022.

Στην πτήση στις εγκαταστάσεις της ΔΚΚ, που έγιναν την Τρίτη 11 Οκτώβρη 2022, ελέγχθηκε η συμπεριφορά του ηλεκτρικού ΜΕΑ κατά την πτήση με εγκατεστημένους όλους τους αισθητήρες στο σώμα του ρομποτικού οχήματος, καθώς και η λειτουργία των αισθητήρων.

Η πτήση, που διήρκησε 47 λεπτά, ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ έγινε καταγραφή δεδομένων από τους αισθητήρες: LiDAR, Tracking Camera, IMU, GPS, αλλά και δεδομένων που αφορούν στην κατάσταση του ΜΕΑ κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ακόμα, η επικοινωνία του ΜΕΑ με τον υπολογιστή βάσης και μέσω τηλεμετρίας, αλλά και μέσω WiFi ήταν σταθερή ακόμα και σε απόσταση 150 μέτρων.